Vatten & vattenspartips

San Diego med omnejd är uppdelat i olika vattendistrikt ( så kallade “water districts”). Det kan vara bra att veta att de olika vattendistrikten kan ha olika regler och priser. San Diego ligger i ett “semi-arid” (halvtorrt) ökenområde. Nederbörden kan variera drastiskt från ett år till ett annat och detta styr vattenreservoarernas nivåer. Enligt San Diegos stads webbsida måste San Diego importera ungefär 90% av sitt vatten och vattnet kommer främst ifrån Colorado floden (http://en.wikipedia.org/wiki/San_Diego_Aqueduct, Feb. 2015). Att spara vatten är viktigt. För mer tips om vattenbesparing,  se följande webbsidor; Water use it wisely SanDiego.gov och Be Water Wise.

Som tidigare nämndes under huvudrubriken “Ekonomi” och underrubriken “Skattelättnader och rabatter”, så brukar det erbjudas skattelättnader och rabatter för energi- respektive vattensnålare tvättmaskiner, tumlare, diskmaskiner och så vidare. Ett tips är att söka generell information via internet om detta erbjuds för just den maskin som du ska köpa. Bra webbsidor att studera och hålla ett öga på är följande; Water Smart, samt SDG&E.