Körkort

I stycket nedan tas två frågor upp. Dels hur länge man kan köra på ett svenskt körkort i San Diego och dels hur man gör för att skaffa sig ett kaliforniskt körkort.

- Hur länge kan man köra på svenskt körkort eller på ett “International Driving Permit”?
Om du är här på besök och du har ett svenskt körkort så gäller det förutsatt att detta är giltigt i Sverige. Om du däremot bosätter dig i Kalifornien gäller generellt sett att du inom tio dagar (räknat från den dag du bosatte dig i Kalifornien) måste skaffa dig ett kaliforniskt körkort. Kraven kan dock variera beroende på vilket visum du har. Det är således viktigt att kontrollera vilka regler som gäller just i ditt fall.  Man blir klassad som att ha bosatt sig i Kalifornien om något av följande kriterier är uppfyllt:

“Residency is established by voting in a California election, paying resident tuition, filing for a homeowner’s property tax exemption, or any other privilege or benefit not ordinarily extended to nonresidents.”  (http://www.dmv.ca.gov/dl/dl_info.htm 9 feb. 2010)

De som har ett körkort från en annan amerikansk stat behöver endast göra teoridelen till körkortet. Kalifornisk lag erkänner inte det så kallade “International Driving Permit” som ett godtagbart körkort. Har man endast ett sådant måste man således ta ett nytt körkort. Ovan information var hämtad från Department of Motor Vehicles webbsida.

-Hur gör man för att få ett kaliforniskt körkort?
Man kontaktar Department of Motor Vehicle (DMV) och det är här hos denna instans som du både gör det skriftliga testet och körtestet. På webbsidan får du information om hur ansökningsprocessen går till.

Att ta körkort i Kalifornien tycker de flesta är betydligt lättare och definitivt billigare än att ta ett i Sverige. Precis som i Sverige måste du göra dels ett skriftligt test och dels ett körtest. Du behöver dock inte göra någon halkkörning. I Kalifornien kan du, om du införskaffar de dokument som behövs, börja övningsköra när du är 15 1/2  år gammal. På följande webbsida hittar du dels all körkortsteori och dessutom en del teoritester som kan vara bra att gå igenom innan du ska göra det skriftliga testet. Om du vill ha ytterligare tester inför teoriprovet, så finns det ett flertal företag som säljer sådana. Om du inte skulle klara av det skriftliga testet eller körtestet den första gången, så har du ytterligare två försök för respektive test.