Consulate of Sweden

Svenska konsulatet lades ner i december 2013. Viss verksamhet finns dock kvar. Vice Konsuln Katarina Keane kan hjälpa till med provisoriska pass, uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige, ansökan om samordningsnummer för nyfödda barn, förnyelse av körkort, hjälp i nödsituation och levnadsintyg. Svenska konsulatets verksamhet i San Diego ligger numera under Svenska konsulatet i San Fransisco.

Katarina Keane kan nås via katkeane@consulateofsweden.org och här är länken till konsulatets webbsida. På följande webbsida kan ni läsa mer om konsulatet i San Fransisco.