Scandinavian Lodge No.667- Vasa Order of America

Organisationen anordnar ett flertal kulturella så väl som sociala evenemang. För mer information gå in på följande länk.