Sekretesspolicy / Privacy policy

Sekretesspolicy på svenska

Observera! Det är viktigt att ni läser hela vår sekretesspolicy nedan, innan ni använder er av vår webbsida.

Om du inte till fullo godtar denna policy, ber vi dig lämna vår webbsida. Genom att använda Vårt San Diegos webbsida, godtar du automatiskt vår policy. Vi har rätt att ändra denna sekretesspolicy när vi anser detta vara nödvändigt. Du bör därför på regelbunden basis kontrollera vår policy ifall ändringar har skett. Om du använder vår webbsida efter att vi har gjort ändringar, godtar du också de förändringar som har skett, oavsett om du är medveten om dessa eller ej.

Personlig information
Vi har endast tillgång till den personliga information som du frivilligt skickar via email, fyller i via vårt kontaktformulär eller ger oss i annan kontakt med oss. Informationen du ger oss kommer att användas för att ge dig den service du efterfrågar. Vi kommer inte sälja, hyra ut, eller dela med oss av informationen till någon tredje part utanför vår organisation, förutom då detta är befogat för att hjälpa dig med den fråga du har.

Vi kan i framtiden komma att kontakta dig via email angående specialerbjudanden, nya produkter, nyheter eller nya tjänster.

Kontroll över din personliga information
Du kan när helst du vill kontakta oss och be oss radera din information från vårt register. Du kan också, genom att skriva till oss via info@vartsandiego.com, be att få

  • se om och i så fall vilken information vi har om dig.
  • ändra, lägga till eller korrigera den information vi har om dig.
  • radera din information så att den inte längre finns kvar i vårt register.

Säkerhet
Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda din information. När du skriver i personlig information på vår webbsida, är din information skyddad både "online" och "offline".

Icke personlig information och cookies
Vi på Vårt San Diego använder oss av Google Analytics för att förbättra vår webbsida. Google Analytics är en analytisk programvara som bland annat använder sig av cookies för att samla in icke personlig information för att därmed kunna mäta och analysera användningen av vår webbsida. När du ansluter dig till vår webbsida samlar vi per automatik in icke personlig information. Icke personlig information är data som fristående inte kan kopplas direkt till en specifik individ så som till exempel vilka sidor på webbsidan som besökts, typ av plattform, generell demografisk information, samt hur många unika användare en sida har. Genom insamlingen av information erbjuder Google Analytics statistik som gör det möjligt för oss att se och tolka trender och analysera användarmönster på vår webbsida. Vi använder denna information för att förbättra vår webbsida. Sekretesspolicyn begränsar inte på något sätt vår användning av denna icke personliga information. Vi har rätt att utan begränsningar använda och dela med oss av denna icke personliga information till våra marknadsförare, potentiella marknadsförare, och andra personer efter vad vi anser vara lämpligt eller av nytta för oss.

Enkätundersökningar
Ibland gör vi enkätundersökningar. Att delta i dessa är helt frivilligt. Enkätundersökningarna kommer användas för att utvärdera och förbättra upplevelsen och användandet av webbsidan.

Länkar
När du lämnar Vårt San Diegos webbsida genom att till exempel gå till en webbsida vi länkar till, gäller den länkade sidans sekretesspolicy, ansvarsfriskrivningspolicy och så vidare. Det är din skyldighet att själv införskaffa denna information.

Om du anser att vi inte följer denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss genast via email info@vartsandiego.com.


The Privacy Policy in English

Please read our privacy policy below before you start using our website.

lf you disagree with any part of this policy, do not use the Vårt San Diego website. By using  the Vårt San Diego website, you automatically accept this privacy policy. We reserve the right to modify our privacy policy at any time. You should therefore check periodically for changes. By using our website after we post any changes, you agree to accept those changes, whether or not you have reviewed them.

Personal information
We only have access to the personal information that you voluntarily give us via email or in any other communication with us. We will use your information to respond to you, regarding the reason that you contacted us. We will not sell or rent your information to anyone. The only time we will share your information with any third party outside of our organization is when it is necessary to fulfill your request.

In the future, we may contact you via email to tell you about specials, new products or services that we offer.

Control over your information
At any time, you may opt out of any future contacts from us. By contacting us via email, you can do any of the activities below.

• Learn what data we have about you, if any.

• Change, add or correct any data we have about you.

• Have us delete and erase any data we have about you.

• Express any concern you have about our use of your personal data.

Security
We take measures and precautions to protect your information. When you submit personal information via the website, your information is protected both online and offline.

Non-personal information
At Vårt San Diego, we use Google Analytics in order to improve our website. Google Analytics is an analytical program that among other things uses cookies to collect non-personal information to measure and analyze the use of our website. When you browse our website, we will automatically collect non-personal information. Non-personal information includes information that cannot be used to personally identify you, such as which pages have been visited, platform types, general demographic information, and how many unique visitors a page has had. By this collection of non-personal data, Google Analytics offerstatistics that makes it possible for us to track trends and analyze use patterns on our website. We use this information to improve our website.

This policy does not limit in any way our use or disclosure of non-personal information. We reserve the right to use and disclose such non-personal information to our advertisers, our potential advertisers and other third parties at our own discretion for any purpose.

Surveys
We sometimes send out surveys. It is completely voluntary to participate in these. The results of the surveys will help us monitor, evaluate and improve the use and the satisfaction of our website.