Högskolestudier & kurser

Högskoleutbildningar är strukturerade på ett annat sätt i USA än i Sverige. I USA talar man om
"associate-", ”bachelor”- och ”masternivå”. Att läsa till en "associatenivå" innebär ungefär två år av studier och en ”bachelornivå” brukar man uppnå efter ungefär fyra år av studier. Under dessa år studerar man dels vissa basämnen så som till exempel matematik, amerikansk historia och samhällskunskap. Förutom dessa basämnena, så väljer man också en viss inriktning. Man har många olika valmöjligheter till vilka kurser man vill studera. Efter att man har tagit en ”bachelor”, kan man välja att läsa vidare för att få en så kallad ”master”. Hur många år det tar att få en "master" kan variera. Under dessa år fördjupar man sig ännu mer inom den inriktning man valt. Vill man doktorera läser man sedan till en så kallad PhD.

Att studera på universitet/högskola kan vara en kostsam historia, beroende på om man väljer att gå på ett privat college/universitet eller om man väljer ett så kallat ”community college” eller ett ”public college/university”. De privata alternativen är oftast betydligt dyrare än de sistnämnda som är statligt finansierade. Observera att det finns många stipendier som studenter kan söka.

Det finns en uppsjö av universitet och college i San Diego-området. Några av dessa är University of San Diego, University of  California, San Diego, San Diego State university och California State University. Nedan följer några webbsidor som kan vara till hjälp för att hitta olika college och universitet i San Diego-området; San Diego County of Office of Education, 50 States och San Diego.org.

Viktigt att nämna är att om man på sin fritid vill ta en kurs som inte resulterar i några poäng (det vill säga “non credit classes”), så kan man ofta göra detta gratis eller för en mindre summa pengar vid många av ”community collegen”.

Om du är intresserad av att läsa svenska utbildningar vid ett svenskt universitet, men på distans, se då till exempel följande webbsidor; studera, distansutbildningarSofia distans och organisationen Utlandssvenskars webbsida.

Universitetsprogram för skandinaviska studier saknas i San Diego. På University of California i Los Angeles (UCLA) finns det dock en Skandinavisk avdelning.

Avslutningsvis bör nämnas att varje termin anordnar SACC San Diego ett mentorskapsprogram som kopplar samman ambitiösa svenska studenter med kunniga män och kvinnor från näringslivet och akademin. Mentorskapsprogrammet syftar till ett ömsesidigt utbyte mellan mentor och student. Studenterna får en möjlighet att lära från en person med lång erfarenhet inom ett särskilt yrke eller ämnesområde. Mentorn delar med sig av sina upplevelser från arbetslivet och hjälper studenten att definiera och nå sina karriärsmål. Mentorn får en personlig kontakt med en student som bidrar med nya insikter och perspektiv. För att läsa mer om programmet besök gärna SACC.