Svenska skolan i San Diego

Svenska skolan i San Diego är en ideell organisation. Skolans styrelse består av sju styrelsemedlemmar, som arbetar utan betalning. Lärarna får viss ersättning för kontraktsarbete.

Skolans syfte är att främja och utveckla elevernas svenska tal, svenska skrivande, samt förstärka deras identiteter och kulturtillhörighet.

Skolan strävar efter att lära eleverna svenska traditioner, informera om Sverige idag, samt att etablera kontakt mellan elever i samma situation.

Skolklasserna är indelade i tre olika stadier; Junibacken för barn mellan 9 månader och 3 år, Bullerbyn för barn mellan 3 och 5 år, samt Saltkråkan för barn från 5 år och uppåt. Svenska skolans Junibackenklasser träffas på onsdagar i lokalen i Solana Beach och övriga klasser träffas på måndag eftermiddag i samma lokaler.

För de yngsta barnen hålls lektionen tillsammans med föräldrarna. I Junibacken  sjunger man sånger, gör rörelser och lekar under ungefär 45 minuter. För barnen som är över 3 år lämnas barnen i klassrummet av föräldrarna och barnen är själva med lärarna under lektionstid. Man lär sig om bokstäver, svenska karaktärer i böcker och man talar om svenska traditioner. I de äldre klasserna lär man sig om svensk geografi, man lär sig läsa och skriva på svenska. För mer information gå till deras webbsida.