Svenskar i världen

Organisationen bedriver opinionsbildning, lobbying och de har som syfte att bevaka alla utlandssvenskars intressen. Organisationen kämpar för alla utlandssvenskars rättigheter att påverka beslutsfattare och att hålla alla utlandssvenskar informerade om vad som pågår i Sverige. Det är delvis tack vare denna organisation som brevröstning numera är tillåtet för alla svenskar oavsett var de bor, samt att rätten till dubbelt medborgarskap infördes år 2001. För mer information se följande länk.