Sverigekontakt

Sverigekontakt är en förening med medlemmar över hela världen som är förenade i sitt intresse för Sverige, svenskt språk och svensk kultur.

Riksföreningen Sverigekontakt är en ideell organisation med ursprungligt ändamål att hjälpa svenskar och svenskättlingar i utlandet att bevara kontakten med Sverige, det svenska språket och kulturen. Sverigekontakts verksamhet är numera framför allt inriktad på att främja det svenska språket i världen. En viktig del är stödet de ger till svenskundervisningen vid finska högstadieskolor och gymnasier. De har också många kontakter med gymnasier och vuxenundervisning i andra länder i hela världen.

Sverigekontakt skickar barn- och ungdomsböcker till de svenska skolorna i utlandet med antingen heltids- eller kompletterande undervisning. Föreningen arrangerar föreläsningar, seminarier och kurser utomlands kring det svenska språket och kulturen. En eller ett par gånger om året arrangerar organisationen också svenskkurser på olika nivåeri Sverige.

Andra aktiviteter inkluderar forskning gällande emigrationen genom Göteborg – framför allt till USA. Den forskningen börjar nu också inriktas mot dem som återvände till Sverige.

Dessutom ingår i deras uppgifter vård av svenska minnesplatser, t.ex. den i Lützen över Gustav II Adolf.

Föreningen har H.M. Konung Carl XVI Gustaf som beskyddare. För mer information se följande länk.