Swedes in San Diego

Denna grupp på facebook är öppen för alla och är ett forum där till exempel nyinflyttade svenska studenter skriver och söker bostäder. Här marknadsförs och uppmärksammas också svenska produkter och kulturella arrangemang som är på gång på den svenska arenan i San Diego. Facebooksidan är värd att regelbundet granskas. Gå till facebook och sök efter "Swedes in San Diego."