Swedish-American Chamber of Commerce San Diego

Målet med SACC är att utveckla, främja och öka utbytet mellan svenska och amerikanska kontakter och företag i San Diego med omnejd. För att uppnå detta mål så anordnas regelbundet olika nätverksskapande träffar och föreläsningar.

SACC erbjuder också unga svenskar en möjlighet att komma som trainee till dem.

För att bli medlem i SACC betalar man en avgift och får då bland annat tillgång till SACC USA Network, deras månatliga nyhetsbrev. Om man vill kan man kontakta SACC för att bli medtagen i den e-mail lista som används för deras event information.

Ovan information är hämtad från SACC:s webbsida. För mer information se följande länk.