Swedish Center

Swedish Center är en paraplyorganisation för ett antal grupper och föreningar med svensk anknytning i San Diego.

Organisationen bildades 2006 av en grupp samhällsledare tillsammans med College of Arts and Letters vid San Diego State University med syfte att marknadsföra Sverige och svenska intressen bland nuvarande och framtida generationer.

I styrelsen sitter bland annat representanter för San Diego State University, Consulate of Sweden San Diego, Swedish American Chamber of Commerce San Diego, House of Sweden, SWEA och Vasaordern.

För mer information gå till Facebook och sök på Swedish Center, eller kontakta Swedish Center via följande e-mail swedishcentersd@gmail.com.