Swedish Council of America

Organisationen är en paraplyorganisation för 300 organisationer och tusentals människor som förenas genom sitt intresse för det svenska arvet. Organisationens huvudkontor och personal sitter i Minneapolis, Minnesota. Organisationen styrs av en styrelse som representerar många olika geografiska, professionella, kulturella, samt organisatoriska intressenter från Sverige och från USA.

Swedish Council of America jobbar för att stödja och uppmuntra till samarbeten mellan grupper och människor som marknadsför kunskap, förståelse och uppskattning av det svenska arvet i den amerikanska livsstilen och stärka banden mellan Nord Amerika och Sverige.

På webbsidan finns allmän information relaterad till det så kallade Swedish America och här finns också länkar till evenemang, konferenser, stipendier med mera. För mer information se följande länk.